AKTUALNOŚCI

Utrudnienia od 16.05.2022 do 20.05.2022 r.

W tygodniu od 16.05.2022 do 20.05.2022 będą występowały poniższe utrudnia w ruchu: - obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Pieniężno – Górowo Iławeckie (objazd przez msc. Orneta i Lidzbark Warmiński), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd...

ROZBUDOWA DROGI

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

Numer projektu

 

RPWM.07.01.00-28-0005/18

Numer umowy na roboty

 

ZDW/45/NZP.IP-1/PN/3220/124/18

z dnia 21.05.2019

Wartość kontraktu na roboty

 

173 540 202, 30 zł netto

213 454 448, 83 zł brutto

Numer umowy na inżyniera

 

ZDW/46/NZP.IRI-1/PN/3220/132/18

z dnia 27.05.2019

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku pieniężno-Bartoszyce” realizowane przez Województwo Warmińsko-Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich jako Zamawiającego.

Zadanie jest finansowane z Budżetu Państwa oraz ze środków Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Jest zgłoszone do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.