Strona zaktualizowana dnia: 22.09.2023 r.

W tygodniu od 9.03.2020 do 13.03.2020 będą występowały poniższe utrudnia w ruchu:

– obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Pieniężno – Górowo Iławeckie (objazd przez msc. Orneta i Lidzbark Warmiński), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.

–  obowiązuję objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka  Górowo Iławeckie – Piasek  (objazd przez msc. Bartoszyce i Lidzbark Warmiński dla pojazdów powyżej 3,5t, a dla pojazdów do 3,5t od Piaska przez Piaseczno), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.

– od 13.01.2020 – zamknięcie całkowite odcinka od km 19+100 do km 21+100 ( Worławki – Wągniki) – rozbiórka  nawierzchni, i roboty ziemne – dojazd do Górowa Iławeckiego objazdem przez Żołędnik (bezpośredni wyjazd z osiedla w msc. Wągniki na DW512 zamknięty, należy kierować się w stronę Żołędnika).

– do 13.03.2020 – zamknięcie całkowite odcinka od km 07+800 do km 09+800 ( Pełty – Pluty), wykonywanie dużego przepustu w km 8+800 za Pełtami-ukończenie prac umożliwiających przejad

– od 13.03.2020 – zamknięcie całkowite odcinka od km 10+700 do km 10+800 ( wylot Plut w stronę Górowa), rozbiórka istniejącego mostku i wykonywanie dużego przepustu w km 10+700 za Plutami (dojazd do Plut od strony Górowa Ił. odjazdem przez Jeziorko -Wopy-Pełty) – zamknięcie ok. 2 tygodni,

– 9-13.03.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Zięby – prace związane z wykonaniem muru oporowego, zdjęciem humusu i budowa kanalizacji deszczowej na wylocie w stronę Górowa Ił.

–  9-13.03.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Pluty – wykonywanie kanalizacji deszczowej

–  9-13.03.2020 odcinkowe połówkowe zamknięcia jezdni od msc. Zięby do msc. Wągniki – usuwanie karp

– 9-13.03.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Spytajny – Przebudowa kolizji energetycznych

– 9-13.03.2020 połówkowe zamknięcie jezdni od Górowa Ił. do msc. Piasty Wielki –połówkowa rozbiórka nawierzchni jezdni pod budowę nowego układu drogowego – dojazd do Piast Wielkich przez msc. Gruszyny

– od 2.03.2020 wprowadzenie nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu w Piasku z sygnalizacja świetlną dla wykonania nowego przepustu(schemat w załączeniu)

– odcinek z Górowa Iławeckiego do Worławek – dojazd od strony Górowa z utrudnieniami przy wykonywaniu robót wykończeniowych

– odcinek od Wągnika do Worławek włącznie ze skrzyżowaniem na Bukowiec, Kandyty jest zamknięty dla ruch z uwagi na trwające roboty ziemne  z dopuszczeniem ruchu budowy

– obowiązuje całkowite zamknięcie odcinka drogi od km 29+900 do km 36+000 (rozebrany most nad rzeką Elma w km 33+200)– dojazd do msc. Wiewiórki i Deksyty objazdem.

– 9.03.2020 połówkowe zajęcie jezdni na odcinku Piasek do Bartoszyc przy uzupełnianiu ubytków w nawierzchni