Strona zaktualizowana dnia: 22.09.2023 r.

W tygodniu od 2.05.2022 do 6.05.2022 będą występowały poniższe utrudnia w ruchu:

– obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Pieniężno – Górowo Iławeckie (objazd przez msc. Orneta i Lidzbark Warmiński), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji i służb ratowniczych

–  obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka  Górowo Iławeckie – Bartoszyce  (objazd przez msc.  Lidzbark Warmiński dla wszystkich pojazdów ), po budowie dopuszczony tylko ruch lokalny jako dojazd do posesji i służb ratowniczych

 – od 15.03.2021 zamknięcie odcinka dla ruchu tranzytowego od Bartoszyc do msc. Piasek (odjazd do msc. Piasek przez Bezledy, do Górowa Ił. przez Lidzbark War.) – na odcinku dopuszczony tylko ruch dla mieszkańców Wojciech, Tolko i Spytajn oraz służb ratunkowych

– 2-6.05.2022–połówkowe zajęcia jezdni na odcinku od ul. Lipowej do km 25+600 -obwodnica Górowa Iławeckiego – przy budowie chodnika

-2-6.05.2022– odcinkowe połówkowe zajęcia jezdni na odcinku od Piaska do Bartoszyc – przy robotach ziemnych i wykończeniowych

-4-6.05.2022– odcinkowe połówkowe zajęcia jezdni na odcinku od Piast Wielki do Bartoszyc – przy wykonywaniu zjazdów bitumicznych

– 5.05.2022 – zamknięcia wylotów skrzyżowań w Tolko na Pieszkowo i Kiersity oraz w Spytajnach na Ardapy – układanie warstw bitumicznych

-2-6.05.2022– odcinkowe połówkowe zajęcia jezdni na odcinku od Wągnik do skrzyżowania na Kandyty – Aleja Lipowa  oraz przed Ziębami od km 13 do km 15 – roboty wykończeniowe