Strona zaktualizowana dnia: 22.09.2023 r.

W tygodniu od 19.04.2022 do 22.04.2022 będą występowały poniższe utrudnia w ruchu:

– obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Pieniężno – Górowo Iławeckie (objazd przez msc. Orneta i Lidzbark Warmiński), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji i służb ratowniczych

–  obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka  Górowo Iławeckie – Bartoszyce  (objazd przez msc.  Lidzbark Warmiński dla wszystkich pojazdów ), po budowie dopuszczony tylko ruch lokalny jako dojazd do posesji i służb ratowniczych

– od 15.03.2021 zamknięcie odcinka dla ruchu tranzytowego od Bartoszyc do msc. Piasek (odjazd do msc. Piasek przez Bezledy, do Górowa Ił. przez Lidzbark War.) – na odcinku dopuszczony tylko ruch dla mieszkańców Wojciech, Tolko i Spytajn oraz służb ratunkowych

– 19-22.04.2022–połówkowe zajęcia jezdni na odcinku od ul. Lipowej do km 25+600 -obwodnica Górowa Iławeckiego – przy budowie chodnika

-19-22.04.2022– odcinkowe połówkowe zajęcia jezdni na odcinku od Piaska do Bartoszyc – przy robotach ziemnych i wykończeniowych

-19.04.2022 – zamkniecie całkowite naprzemiennie wlotów do msc. Wojciech przy układaniu warstwy ścieralnej

– 20.04.2022 – połówkowe zamknięcie jezdni przy stanowisku do ważenia pojazdów w km 36 koło skrzyżowania na Bezledy – przy układaniu masy

– 21.04.2022 – całkowite zamknięcia naprzemiennie odcinków przy wyspach rozdziału przed Tolkiem i  za Tolkiem – przy układaniu masy

– 22.04.2022 – całkowite zamknięcia naprzemiennie odcinków przy wyspach rozdziału przed Spytajnami  i  za Spytajnami – przy układaniu masy