Strona zaktualizowana dnia: 22.09.2023 r.

W tygodniu od 11.10.2021 do 15.10.2021 będą występowały poniższe utrudnia w ruchu:

– obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Pieniężno – Górowo Iławeckie (objazd przez msc. Orneta i Lidzbark Warmiński), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji i służb ratowniczych

–  obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka  Górowo Iławeckie – Bartoszyce  (objazd przez msc.  Lidzbark Warmiński dla wszystkich pojazdów ), po budowie dopuszczony tylko ruch lokalny jako dojazd do posesji i służb ratowniczych

– od 8.10.2021 – zdjęcie objazdu dla odcinka Łożnik-Wopy-Jeziorko drogą powiatową i gminną

– 11-15.10.2021– odcinkowe połówkowe zajęcia jezdni na odcinku od Pieniężna do Worławek – przy pracach wykończeniowych

– od 15.03.2021 zamknięcie odcinka dla ruchu tranzytowego od Bartoszyc do msc. Piasek (odjazd do msc. Piasek przez Bezledy, do Górowa Ił. przez Lidzbark War.) – na odcinku dopuszczony tylko ruch dla mieszkańców Wojciech, Tolko i Spytajn oraz służb ratunkowych

– 11-12.10.2021 – Zamknięcie odcinka od skrzyżowania na Piasek-Bezledy do msc. Wojciech – układanie warstwy ścieralnej– objazd przez Bezledy

– 14.10.2021 – Zamknięcie na przemian wlotów wjazdowych do msc. Wojciech – układanie drugiej warstwy bitumicznej

– 15.10.2021 –  Zamknięcie obwodnicy Wojciech – układanie warstwy ścieralnej

– 11-15.10.2021 – odcinkowe połówkowe zajęcia jezdni na odcinku od Piaska do Bartoszyc – przy robotach ziemnych i wykończeniowych