Strona zaktualizowana dnia: 22.09.2023 r.

KONTAKT

Uczestnicy Projektu

Zamawiający 

Województwo Warmińsko-Mazurskie
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28 b
10-602 Olsztyn

Tel: 089 526 19 00
Fax: 089 539 98 76
www.zdw.olsztyn.pl

Nadzór Autorski  

 

Europrojekt Gdańsk S.A.
ul. Nadwiślańska 55
80-680 Gdańsk

Tel: (58) 323 99 99 

Inżynier Kontraktu 

 

Sweco Polska Sp. z o.o.
ul. Franklina Roosevelta 22
60-829 Poznań

Biuro Inżyniera w Górowie Iławeckim
ul. Armii Krajowej 7
11-220 Górowo Iławeckie

Tel: 693 575 756; 607 960 511

Wykonawca 

 

Konsorcjum firm:
NDI S.A.-Lider konsorcjum
NDI SOPOT S.A.- Partner konsorcjum
ul. Powstańców Warszawy 19
81-718 Spot

ul. Warszawska 135
82-300 Elbląg

Tel: 532 726 891