Strona zaktualizowana dnia: 22.09.2023 r.

Od 30.07.2021 wprowadzamy dodatkowe utrudnia w ruchu, które będzie trwało do 5.08.2021.

– zamknięcie odcinka od msc. Wojciech do msc. Tolko – objazd przez Bezledy.