Strona zaktualizowana dnia: 22.09.2023 r.

W tygodniu od 2.11.2021 do 5.15.2021 będą występowały poniższe utrudnia w ruchu:

– obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Pieniężno – Górowo Iławeckie (objazd przez msc. Orneta i Lidzbark Warmiński), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji i służb ratowniczych

–  obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka  Górowo Iławeckie – Bartoszyce  (objazd przez msc.  Lidzbark Warmiński dla wszystkich pojazdów ), po budowie dopuszczony tylko ruch lokalny jako dojazd do posesji i służb ratowniczych

– od 8.10.2021 – zdjęcie objazdu dla odcinka Łożnik-Wopy-Jeziorko drogą powiatową i gminną

– 2-5.15.2021– odcinkowe połówkowe zajęcia jezdni na odcinku od Pieniężna do Górowa Iławeckiego – przy pracach wykończeniowych

 – od 15.03.2021 zamknięcie odcinka dla ruchu tranzytowego od Bartoszyc do msc. Piasek (odjazd do msc. Piasek przez Bezledy, do Górowa Ił. przez Lidzbark War.) – na odcinku dopuszczony tylko ruch dla mieszkańców Wojciech, Tolko i Spytajn oraz służb ratunkowych

– 2-3.10.2021 –  Zamknięcie odcinka  Tolko – Spytajny – układanie warstwy bitumicznej

– 4.5.11.2021 –  Zamknięcie odcinka  przez msc Spytajny – układanie warstwy bitumicznej

Lub

4.11.2021 – Zamknięcie odcinka od Wojciech (od skrzyżowania na Borki ) do Tolka – układanie warstwy ścieralnej

Lub

– 4-5.10.2021 –  Zamknięcie odcinka  Tolko – Spytajny – układanie drugiej warstwy bitumicznej

Uzależnione od postępu robót i warunków pogodowych, będzie to dokładnie podawane dzień przed wprowadzeniem

 3.11.2021 – Połówkowe zamknięcie jezdni w msc.  Spytajny – przy układaniu podbudowy z kruszywa

2-5.11.2021– odcinkowe połówkowe zajęcia jezdni na odcinku od Piaska do Bartoszyc – przy robotach ziemnych i wykończeniowych

2-5.11.2021 – dalej zamknięty odcinek za msc. Pluty do skrzyżowania na Jeziorko – od km 11+000 do km 12+200 i oficjalny objazd w stronę Górowa Ił. czy Pieniężna jest wyznaczony przez msc. Ornetę i Lidzbark Warmiński tak jak dla ruchu tranzytowego.