Strona zaktualizowana dnia: 22.09.2023 r.

– obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Pieniężno – Górowo Iławeckie (objazd przez msc. Orneta i Lidzbark Warmiński), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji i służb ratowniczych

–  obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka  Górowo Iławeckie – Bartoszyce  (objazd przez msc.  Lidzbark Warmiński dla wszystkich pojazdów ), po budowie dopuszczony tylko ruch lokalny jako dojazd do posesji i służb ratowniczych

– od 15.03.2021 zamknięcie odcinka dla ruchu tranzytowego od Bartoszyc do msc. Piasek (odjazd do msc. Piasek przez Bezledy, do Górowa Ił. przez Lidzbark War.) – na odcinku dopuszczony tylko ruch dla mieszkańców Wojciech, Tolko i Spytajn oraz służb ratunkowych

– 11.04.2022– odcinkowe połówkowe zajęcia jezdni na odcinku Górowa Iławeckiego do Wągródki– przy wykonywaniu zjazdów bitumicznych

-11-15.04.2022– odcinkowe połówkowe zajęcia jezdni na odcinku od Piaska do Bartoszyc – przy robotach ziemnych i wykończeniowych

-12-13.04.2022 – zamkniecie całkowite odcinka od Wojciech do Tolka przy układaniu warstwy ścieralnej – objazd do Wojciech przez Bezledy,

– 13-15.04.2022 – zamkniecie całkowite odcinka od Tolka do Spytajn przy układaniu warstwy ścieralnej – objazd do Wojciech i Tolka przez Bezledy (zamknięcie odcinak 13.04.2022 do 12:00godz.),